Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Archiv

Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Svolání zasedání OZ Kobylnice na 14. 9. 2021

Ivana Veselá

7.9.21

14.9.21

Oznámení o konání prvního zasedání Okrskové volební komise pro volby do PS Parlamentu ČR

Ivana Veselá

13.9.21

16.9.21

Oznámení o termínu školení pro členy Okrskové volební komise pro volby do PS Parlamentu ČR

Ivana Veselá

13.9.21

21.9.21

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu pro volby do PS Parlamentu ČR

Ivana Veselá

13.9.21

2.10.21

Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR

Ivana Veselá

13.9.21

9.10.21

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů

Ivana Veselá

15.9.21

10.10.21

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy

Ivana Veselá

15.9.21

25.10.21

Úplná uzavírka komunikace I/17 k. ú. Vrdy

Ivana Veselá

15.9.21

31.10.21

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Kobylnice ze dne 18.9.2021

Ivana Veselá

18.9.21

10.10.21

Katastr nemovitosti - neznámý vlastník

Ivana Veselá

28.9.21

10.10.21

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kobylnice

Ivana Veselá

3.10.21

12.10.21

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Kobylnice

Ivana Veselá

9.10.21

31.10.21

Svolání zasedání OZ Kobylnice na 19.10.2021

Ivana Veselá

12.10.21

19.10.21

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice, konané dne 12.10.2021

Ivana Veselá

15.10.21

31.10.21

Návrh Závěrečného účtu za rok 2020

Ivana Veselá

19.10.21

15.11.21

Svolání zasedání OZ Kobylnice na 16.11.2021

Ivana Veselá

9.11.21

16.11.21