Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Archiv

Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Rozpis zasedání OZ Kobylnice na druhé pololetí v roce 2015

16.9.15

31.12.15

Záměr obce_Pronájem prodejny potravin

19.10.15

31.12.16

SOP - Rozpočet na rok 2016

16.11.15

14.12.15

Návrh rozpočtu na rok 2016

30.11.15

31.12.15

Rozpis zasedání OZ Kobylnice na první pololetí v roce 2016

18.1.16

1.7.16

Poplatky platné pro rok 2016

18.1.16

31.12.16

Svoz nebezpečného odpadu - rozpis

15.2.16

7.3.16

Pozemkové úpravy - Záboří nad Labem

22.2.16

14.3.16

Projekt Obec Občanům

4.4.16

31.12.16

Veřejná vyhláška - Dań z nemovitých věcí na rok 2016

9.5.16

31.12.16

SOP Přelouč - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

30.5.16

30.6.16

Závěrečný účet pro rok 2015

3.6.16

30.6.16

Fin 2-12 M 12/2015

3.6.16

30.6.16

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

3.6.16

30.6.16

Informace o přerušení dodávky elektřiny

20.6.16

30.6.16

Rozpis zasedání OZ Kobylnice na druhé pololetí v roce 2016

20.6.16

31.12.16

Směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu

18.7.16

31.12.16

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise

8.8.16

15.10.16

SOP - svoz nebezpečného odpadu v 2.pololetí 2016

15.8.16

30.9.16

ČEZ Distribuce, a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví

12.9.16

30.11.16