Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Archiv

Dokument Vyvěšeno Sejmuto

Svolání zasedání OZ Kobylnice na 31. 5. 2022

Ivana Veselá

24.5.22

31.5.22

VHS Kutná Hora - Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021

Ivana Veselá

29.4.22

31.5.22

Veřejná vyhláška - doručení návrhu 3 aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Ivana Veselá

29.4.22

30.5.22

Záměr prodeje - hasičský automobil TATRA 805

Ivana Veselá

29.4.22

20.5.22

Záměr prodeje - hasičská stříkačka PPS8

Ivana Veselá

29.4.22

20.5.22

Finanční úřad - Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti

Ivana Veselá

24.4.22

26.5.22

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kobylnice za rok 2021

Ivana Veselá

24.4.22

20.5.22

Svolání zasedání OZ Kobylnice na 26. 4. 2022

Ivana Veselá

19.4.22

26.4.22

Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Kobylnice

Ivana Veselá

5.4.22

20.5.22

Návrh opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Doubrava

Ivana Veselá

29.3.22

30.4.22

Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Ivana Veselá

28.3.22

20.5.22

Svolání zasedání OZ Kobylnice na 29.3.2022

Ivana Veselá

22.3.22

29.3.22

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnici č. II/327 a č. III/3278

Ivana Veselá

4.3.22

22.3.22

Svolání mimořádného zasedání OZ Kobylnice na 11. 3. 2022

Ivana Veselá

4.3.22

11.3.22

Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ivana Veselá

24.2.22

28.2.23

Svolání zasedání OZ Kobylnice na 22.2.2022

Ivana Veselá

15.2.22

22.2.22

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství - Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje

Ivana Veselá

30.1.22

20.2.22

Záměr na pronájem pozemku p. č. 3/11 v katastru obce Kobylnice

Ivana Veselá

30.1.22

20.2.22

Záměr pachtu na provozování kanalizace

Ivana Veselá

25.1.22

20.2.22

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici č. II/327

Ivana Veselá

22.1.22

10.2.22