Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis z veřejné schůze OZ Kobylnice konané dne 2.12.2006

Vloženo: 18. prosince 2006

Platnost do: 9. listopadu 2009

Zápis

z veřejné schůze OZ Kobylnice, konané dne 2.12.2006 od 17:00 hodin v místní pivnici.

Přítomni:

                        Rambousek Jiří

                        Kőllner Miloš

                        Lebedová Marie

                        Rambousek Karel

                        Krajíčková Jarmila

                        Veselá Ivana

                        Štěpánek Václav

Omluveni:

Program:

1)     Zahájení

2)     Vyhodnocení činnosti za rok 2006

3)     Hospodaření obce k 31.10.2006

4)     Rozpočtový výhled do roku 2010

5)     Diskuze

6)     Závěr

 

K bodu 1)

Veřejné zasedání OZ zahájil starosta obce p. Jiří Rambousek. Přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. Program byl schválen 7 - hlasy.

K bodu 2)

Vyhodnocení činnosti za rok 2006 přednesl starosta obce pan Jiří Rambousek.

K bodu 3)Hospodaření obce v roce 2006 – zprávu k 31.10.2006 přednesl místostarosta pan Miloš Kőllner.
K bodu 4)Rozpočtový výhled pro volební období  2006 – 2010 přednesl starosta obce pan Jiří Rambousek.
K bodu 5)

a)     Pan Pokorný vznesl dotaz proč nebyl zadán projekt a kdy bude provedena výstavba kanalizace-obec by měla více šetřit.

Dotaz byl na místě zodpovězen starostou.

 

b)     Pan Spudil vznesl dotaz na výměnu oken za protihluková.

Dotaz byl na místě zodpovězen starostou.

 

c)     Pan Kubiska vznesl dotaz, kdy bude uklizena hromada hlíny před garáží u bytovky.

Dotaz byl na místě zodpovězen starostou.

 

d)     Pan Pokorný vznesl dotaz k opravám ulice před p. Muchovou až k p. Čudovi.

Dotaz byl na místě zodpovězen starostou.

 

e)     Paní Vondráková vznesla dotaz, zda cesta mezi p. Rambouskem a p. Karkošem bude v budoucnosti pěší zóna.

Dotaz byl na místě zodpovězen starostou.

 

f)       Pan Krátký vznesl dotaz na počet členů zastupitelstva a případné snížení o dva členy.

Dotaz byl na místě zodpovězen starostou.

 

g)     Pan Pokorný vznesl dotaz na případné financování výstavby čističky odpadních vod.

Dotaz byl zodpovězen místostarostou.

 

h)     Pan Spudil vznesl dotaz, zda cestu mezi p. Rambouskem a p. Karkošem budou využívat cyklisté.

Dotaz byl na místě zodpovězen starostou.

 

i)        Pan Spudil vznesl dotaz, zda pitná voda od firmy AQUA Prim by nemohla být použita pro rozvod vodovodu v Kobylnicích.

Dotaz byl na místě zodpovězen starostou.

 

j)        Pan Krátký vznesl dotaz, proč nebyl zhotoven chodník od školy k autobusové zastávce ke křižovatce do Sulovic a proč není přechod pro chodce k této zastávce.

Dotaz byl na místě zodpovězen starostou.

 

k)     Pan Krátký vznesl dotaz, kdy bude provedena oprava zbývajících chodníků v obci.

Dotaz byl na místě zodpovězen starostou.

 

l)        Pan Pokorný vznesl dotaz, proč pouliční osvětlení svítí po celou noc.

Dotaz byl na místě zodpovězen starostou.

 

m)   Pan Čermák vznesl připomínku, že má informaci, že Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč provede při výstavbě kanalizace výstavbu vodovodu na vlastní náklady.

Starosta tuto informaci prověří.

 

n)     Paní Herodesová vznesla dotaz, kdy bude opravena ulice od p.Slepičky k p. Kőllnerovi.

Dotaz byl na místě zodpovězen starostou.

 

o)     Pan Brázda vznesl dotaz, zda bude využit příspěvek občanů na zhotovení kanalizace.

Dotaz byl na místě zodpovězen starostou.

 

p)     Pan Rambousek Jiří informoval spoluobčany o zvýšení nákladů na odpad ze 300 na 400 Kč za uložení 1 tuny a zvýšení poplatků na jednoho obyvatele o 20 Kč- ze 430 Kč na 450 Kč.

q)     Pan Herodes vznesl dotaz, kdy bude vyčištěn příkop za p. Čudou.

Dotaz byl na místě zodpovězen starostou.

 

r)       Pan Hrubeš vznesl dotaz, kdy bude upraveno okolí silnice po rekonstrukci vozovky.

Dotaz byl na místě zodpovězen starostou.

 

s)     Pan Hrubeš vznesl dotaz, kdy bude opraveno vyvedení povrchové kanalizace naproti p. Hrubeše.

Dotaz byl na místě zodpovězen starostou.
K bodu 6)

Veřejné zasedání ukončil starosta obce Jiří Rambousek.

Zapsala:

                   Veselá Ivana

 

 

 

                                                                                                              Rambousek Jiří

                                                                                                                starosta obce